Lider in the production
of soles TR PU TPU

Akcjonariusze

09.09.2020r.

Spółka MSU S.A. do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy wybrała podmiot:

PKO BP BM

Zespół Rejestrów

02-515 Warszawa ul. Puławska 15

e-mail: rejestr.akcjonariuszy@pkobp.pl


23.09.2020r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki MSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: ul. Szosa Toruńska 32-38, 86-300 Grudziądz, pokój nr 2 – Beata Weiss , w dniach roboczych

(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 16:00


19.10.2020r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki MSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: ul. Szosa Toruńska 32-38, 86-300 Grudziądz, pokój nr 2 – Beata Weiss , w dniach roboczych

(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 16:00

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


17.11.2020r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki MSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: ul. Szosa Toruńska 32-38, 86-300 Grudziądz, pokój nr 2 – Beata Weiss , w dniach roboczych

(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 16:00

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


22.12.2020r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki MSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: ul. Szosa Toruńska 32-38, 86-300 Grudziądz, pokój nr 2 – Beata Weiss , w dniach roboczych

(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 16:00

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


25.01.2021r.

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki MSU Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grudziądzu, pod adresem: ul. Szosa Toruńska 32-38, 86-300 Grudziądz, pokój nr 2 – Beata Weiss , w dniach roboczych

(od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 16:00

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.


pko_bp_s.a._informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf