Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna administratora

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuje, że.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MSU S.A. w Grudziądzu ul. Szosa Toruńska 32-38, tel.: (56) 644 10 00, adres e-mail: sekretariat@msu.com.pl;

2. MSU S.A. w Grudziądzu wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych - p. Zygfryd SCHREIBER z którym można się skontaktować poprzez e-mail – inspektor@msu.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z podpisaną umową na podstawie art. 6 ust.1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1);

4. Teren MSU S.A. w Grudziądzu jest monitorowany elektronicznie poprzez system kamer telewizyjnych. Obraz z kamer jest archiwizowany przez okres 30 dni i nadpisywany. Monitoring na terenie spółki jest stosowany w celu podniesienia skuteczności ochrony obiektu i poprawy bezpieczeństwa fizycznego jednostki organizacyjnej.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od daty zawarcia umowy. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, wycofania oraz usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

11. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.