Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Dane kontaktowe

MSU S.A.

86-300 Grudziądz
ul. Szosa Toruńska 32-38

tel.  +48 56 644 10 00
fax. +48 56 644 10 08
sekretariat@msu.com.pl

MSU Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Szosa Toruńska 32-38, 86-300 Grudziądz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000278295 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł pokrytym w pełnej wysokości.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Bydgoszcz nr konta 67 1600 1185 0004 0807 2553 3001
Regon 170284050
NIP 581-10-05-732

Biuro handlowe

Eksport

tel.  +48 56 644 10 32
tel.  +48 56 644 10 34
fax. +48 56 644 10 36
eksport@msu.com.pl

Kraj

tel.  +48 56 644 10 10
tel.  +48 56 644 10 20
tel.  +48 56 644 10 62
fax. +48 56 644 10 30
kraj@msu.com.pl

 

Kadry

tel.  +48 56 644 10 14
fax. +48 56 644 10 08
kadry@msu.com.pl