Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Władze spółki

Zarząd

  • Piotr Szostak - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Mariusz Szymula - Przewodniczący
  • Joanna Szostak - Członek RN
  • Zdzisław Burlewicz - Członek RN
  • Katarzyna Olszewska - Członek RN
  • Piotr Kozłowski – Członek RN