Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/POIR z dnia: 01.03.2019r.

na dostawę form wtryskowych do badań nad produkcją innowacyjnych podeszew obuwniczych (na potrzeby prac rozwojowych)

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

zalacznik_nr_1_do_06_poir.doc

zalacznik_nr_2_do_06_poir.doc

zalacznik_nr_3_do_06_poir.doc

WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania.pdf

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/POIR z dnia: 01.03.2019r.

na dostawę surowców do badań nad produkcją innowacyjnych podeszew obuwniczych (na potrzeby prac rozwojowych)

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

zalacznik_nr_1_do_05_poir.doc

zalacznik_nr_2_do_05_poir.doc

zalacznik_nr_3_do_05_poir.doc

WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania.pdf

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/POIR z dnia: 26.06.2018r.

na dostawę form wtryskowych do badań nad produkcją innowacyjnych podeszew obuwniczych

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa - innowacyjny spośób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

zapytanie_ofertowe_nr_04_poir_z_dnia_26.06.2018.pdf


WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania_-_formy.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/POIR z dnia: 26.06.2018r.

na dostawę surowców do badań nad produkcją innowacyjnych podeszew obuwniczych

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa - innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu operacyjnego Inteligenty Rozwój,  2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

zapytanie_ofertowe_nr_03_poir_z_dnia_26.06.2018.pdf


WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania_-_surowce.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR 1.1.1/2017

Szanowni Państwo,

w związku ze staraniem się firmy MSU S.A. o uzyskanie dofinansowania
na realizację projektu pn.: „ECO podeszwa – prace badawcze nad innowacyjnym produktem obuwniczym opartym o unikatową technologię recyklingu odpadów poliuretanowych PUR”  w ramach Konkursu nr 1/1.1.1/2017 realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z zapytaniem o przesłanie Państwa oferty na stanowisko Kierownik prac B+R.

zapytanie_ofertowe_nr_3_poir_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_nr_3_poir_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_nr_3_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_nr_3_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_nr_3_pior_1.1.1_2017.pdf


WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania_-_kierownik.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR 1.1.1/2017

 

Dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę[1]

Zakup usługi jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

[1] o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.

Zapytanie_ofertowee_nr_2_poir_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_nr_2_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_nr_2_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_nr_2_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_nr_2_pior_1.1.1_2017.pdf


WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania_-_podwykonawca.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR 1.1.1/2017

 

Dotyczące udzielenia prawa na zasadzie licencji do wykorzystania w projekcie wynalazku/technologii

 

Zakup wartości niematerialnej i prawnej jest planowany w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”,

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Zapytanie_ofertowe_nr_1_poir_1.1.1_2017_.pdf

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_nr_1_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_nr_1_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_nr_1_pior_1.1.1_2017.pdf

zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_nr_1_pior_1.1.1_2017.pdf


WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania_-_udzielenie_prawa.pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POIR z dnia: 12.01.2018r.

 

na dostawę aparatury badawczej w postaci frezarki narzędziowej na potrzeby badań nad innowacyjnymi podeszwami obuwniczymi

 

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

zapytanie_ofertowe_frezarka.pdf

zalacznik_nr_1_do_02_poir.doc

zalacznik_nr_2.doc

zalacznik_nr_3.doc


WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania_-_frezarka.pdf


Richiesta di Offerta (IT)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIR z dnia: 12.01.2018r.

 

na dostawę aparatury badawczej w postaci nalewarki karuzelowej typu „banan” na potrzeby badań nad innowacyjnymi podeszwami obuwniczymi

 

w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. "ECO podeszwa – innowacyjny sposób produkcji podeszew obuwniczych w oparciu o recykling odpadów poliuretanowych PUR" w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

zapytanie_ofertowe_nalewarta_typu_banan.pdf

zalacznik_nr_1_do_01_poir.doc

zalacznik_nr_2.doc

zalacznik_nr_3.doc


WYNIK POSTĘPOWANIA

informacje_o_wynikach_postepowania_-_banan.pdf