Lider w produkcji
podeszew obuwniczych TR PU TPU

Laboratorium

Jednym ze znaczących elementów pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości produkcji są badania przeprowadzane przez laboratorium MSU.

Laboratorium wykonuje badania fizyko-mechaniczne i chemiczne. Część fizyko-mechaniczna obejmuje badania wytrzymałości na zginanie w temperaturze ujemnej i dodatniej, zrywanie, wydłużenie względne, ścieralność metodą Schoppera-Schlobacha, twardość i gęstość.

Badania obejmują zarówno wyroby gotowe w postaci podeszew, jak i surowce bazowe, tj. kauczuk termoplastyczny i poliuretan. Aby uniknąć problemów z wytrzymałością podeszew, każdy nowy wzór jest szczegółowo badany na etapie wdrożenia do produkcji, część chemiczna składa się ze stanowiska do testowania pianek poliuretanowych oraz urządzenia do pomiaru zawartości wody metodą kulometryczną. Badania te są niezbędne od momentu rozpoczęcia produkcji surowców poliuretanowych we własnym zakresie. To właśnie w laboratorium powstają nowe typy surowców poliuretanowych oraz ustala się szczegółowe parametry technologiczne każdego wzoru.